Takistite, kondensaatorite ja indktiivsuste jada- ja paralleelühendus

Takistite, kondensaatorite ja indktiivsuste jada- ja paralleelühendus.

 

 

Skeemi konstrueerimisel võib selguda , et pole võtta mitte kusagilt paraja nominaalväärtusega elementi, seepärast on vaja üks element koostada mitmest.

 

Jadaühendus

 

Jadaühenduse(järjestikühendus) korral on elemendid ühendatud jadamisi.Jadaühendusel on vool kõikides elementides sama ja pinge äärmiste elementide otstel on võrdne elementidel olevate pingete summadega. Jadaühenstusel liituvad takistused.

           

Takistite jadaühendusel on kogutakistus võrdne üksikute takistuste summaga.Kogutakistus on alati suurem üksikutest ahelas olevatest takistustest.

 

R=R1+R2+R3+....Rn

 

 

Samuti nagu takistite korral liituvad jadaühendusel ka induktiivsused. Koguinduktiivsus tuleb suurem ahels olevatest induktiivsustest.

L=L1+L2+L3+....Ln

 

 

Kondensaatorite jadaühendusel on asi teistmoodi. Liituvad mahtuvuste pöördväärtused. Kogusummas tuleb mahtuvis väiksem ,kui üksikutel kondensaatoritel.

 

 

1/C=1/C1+1/C2+1/C3+....1/Cn

 

Elektrlüütkondensaatoreid ühendatakse jadamisi peamiselt kahel põhjusel , et  taltavat toitepinget suurendada (jadaühendusel pinged ju liituvad) või siis mittepolaarse kondensaatorivalmistamiseks. Mõlemal juhul liituvad mahtuvuste pöördväärtused.

 

 

 

 

 

Paralleelühendus.

 

Paralleelühenduse (ehk rööpühenduse) korral on pinged elementidel samad. Ja koguahhela vool on üksikute elementide voolude summa. Paralleelühenduse korral liituvad juhtivused.

 

 

Takistite ja induktiivsuste paralleelühenduse korral liituvad nende pöördväärtused.

1/R=1/R1+1/R2+1/R3+....1/Rn

 

1/L=1/L1+1/L2+1/L3+....1/Ln

 

Mahtuvused paralleelühenduste korral liituvad. Elekrolüütkondensaatorite ühendamisel tuleb jälgida, et ühendatakse kokku pluss ja miinuspooled omavahel.

 

C=C1+C2+C3+....Cn

 

(c) Martin Jaanus 2004